استخر بهار پیروزی

پیروزی

توضیحات

استخر بهار واقع در خیابان پیروزی میباشد که امکانات متنوعی را جهت رفاه مراجعه کنندگان عزیز فراهم نموده است.

برخی از خدمات قابل ارائه در استخر بهار عبارتند است:

  • استخر
  • سونا خشک
  • سونا بخار
  • حوضچه آب یخ
  • جکوزی
  • اتاق ماساژ

همچنین این مجموعه دارای کلاس های شنا برای رده های سنی مختلف است.

حالاورزش >>>;خواهشمند است در صورت رضایت از این مجموعه، در زیر به آن رأی داده و نظرات خود را با دیگران به اشتراک گذارید.


به این مجموعه رای دهید

بلیت استخر
به مدت 4 ساعت از ساعت 17-21 و جمعه‌ها از ساعت 16

20,000 تومان

بلیت استخر
به مدت 4 ساعت از ساعت 21-23

20,000 تومان

بلیت استخر سانس آزاد
سانس آزاد از ساعت 17-23 و جمعه‌ها از ساعت 16-23:30

25,000 تومان

بلیت استخر
به مدت 4 ساعت از ساعت 8-12 و جمعه‌ها از ساعت 9-14

20,000 تومان

بلیت استخر سانس آزاد
سانس آزاد از ساعت 8-16

25,000 تومان

بلیت استخر
به مدت 4 ساعت از ساعت 13-16 و جمعه‌ها از ساعت 9-14

20,000 تومان

کلاس مقدماتی شنا(خصوصی)
کلاس تک نفره می‌باشد

500,000 تومان

کلاس مقدماتی شنا(نیمه خصوصی)
تعداد افراد کلاس 1-3 نفر می‌باشد

400,000 تومان

کلاس پیشرفته شنا(نیمه گروهی)
تعداد افراد کلاس 3-5 نفر می‌باشد

350,000 تومان

کلاس پیشرفته شنا(نیمه خصوصی)
تعداد افراد کلاس 1-3 نفرمی‌باشد

400,000 تومان

کلاس مقدماتی شنا(نیمه گروهی)
تعداد افراد کلاس 3-5 نفر می‌باشد

350,000 تومان

کلاس مقدماتی شنا(گروهی)
تعداد افراد کلاس 10 نفر می‌باشد

250,000 تومان

کلاس پیشرفته شنا(گروهی)
تعداد افراد کلاس 10 نفر می‌باشد

250,000 تومان

کلاس پیشرفته شنا(خصوصی)
کلاس تک نفره می‌باشد

500,000 تومان

کلاس نجات غریق(خصوصی)
کلاس تک نفره می‌باشد

500,000 تومان

کلاس نجات غریق(نیمه خصوصی)
تعداد افراد کلاس 1-3 نفر می‌باشد

400,000 تومان

کلاس نجات غریق(نیمه گروهی)
تعداد افراد کلاس 3-5 نفر می‌باشد

350,000 تومان

کلاس نجات غریق(گروهی)
تعداد افراد کلاس 10 نفر می‌باشد

250,000 تومان

کلاس مقدماتی شنا(خصوصی)
کلاس تک نفره می‌باشد

500,000 تومان

کلاس مقدماتی شنا(نیمه خصوصی)
تعداد افراد کلاس 1-3 نفر می‌باشد

400,000 تومان

کلاس پیشرفته شنا(نیمه گروهی)
تعداد افراد کلاس 3-5 نفر می‌باشد

350,000 تومان

کلاس پیشرفته شنا(نیمه خصوصی)
تعداد افراد کلاس 1-3 نفرمی‌باشد

400,000 تومان

کلاس مقدماتی شنا(نیمه گروهی)
تعداد افراد کلاس 3-5 نفر می‌باشد

350,000 تومان

کلاس مقدماتی شنا(گروهی)
تعداد افراد کلاس 10 نفر می‌باشد

250,000 تومان

کلاس پیشرفته شنا(گروهی)
تعداد افراد کلاس 10 نفر می‌باشد

250,000 تومان

کلاس پیشرفته شنا(خصوصی)
کلاس تک نفره می‌باشد

500,000 تومان

کلاس نجات غریق(خصوصی)
کلاس تک نفره می‌باشد

500,000 تومان

کلاس نجات غریق(نیمه خصوصی)
تعداد افراد کلاس 1-3 نفر می‌باشد

400,000 تومان

کلاس نجات غریق(نیمه گروهی)
تعداد افراد کلاس 3-5 نفر می‌باشد

350,000 تومان

کلاس نجات غریق(گروهی)
تعداد افراد کلاس 10 نفر می‌باشد

250,000 تومان


بررسی

ارتباط از طریق تلفن

20 40 2262 021


خطا

ابتدا وارد حساب كاربري شويد
نظرات

لطفا نظر خودتان را وارد كنيد
انتخاب روش پرداخت

خريد
مبلغ: 2،500 تومان

ميزان اعتبار: 300 تومان