بدنسازی شهید طوقانی

تهران پارس

توضیحات

باشگاه بدنسازی شهید طوقانی با مربیان مجرب و دستگاه ها و تجهیزات به روز در خدمت ورزشکاران است.

کلاس های آموزشی:

  • بدنسازی
  • TRX;


حالاورزش >>>;خواهشمند است در صورت رضایت از این مجموعه، در زیر به آن رأی داده و نظرات خود را با دیگران به اشتراک گذارید.


به این مجموعه رای دهید

بدنسازی
تک جلسه ای

7,000 تومان

بدنسازی سانس صبح
12 جلسه در ماه از صبح تا قبل از ساعت 14:00. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

60,000 تومان

بدنسازی سانس ویژه
12 جلسه در ماه تایم بعدازظهر از ساعت 14:00به بعد. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

80,000 تومان

بدنسازی با مربی سانس صبح
12 جلسه در ماه از صبح تا قبل از ساعت 14:00. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

160,000 تومان

بدنسازی با مربی سانس ویژه
12 جلسه در ماه تایم بعدازظهر از ساعت 14:00به بعد. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

200,000 تومان

بدنسازی سانس صبح
سه ماهه سانس صبح تا قبل ساعت 14:00. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

150,000 تومان

بدنسازی سانس ویژه
12 جلسه در ماه تایم بعدازظهر از ساعت 14:00به بعد. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

200,000 تومان

استخر+بدنسازی
50 جلسه

900,000 تومان

TRX سانس صبح
12 جلسه در ماه از صبح تا قبل از ساعت 14:00. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

150,000 تومان

TRX
12 جلسه در ماه تایم بعدازظهر از ساعت 14:00به بعد. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

180,000 تومان

بدنسازی
تک جلسه ای

7,000 تومان

بدنسازی سانس صبح
12 جلسه در ماه از صبح تا قبل از ساعت 14:00. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

60,000 تومان

بدنسازی سانس ویژه
12 جلسه در ماه تایم بعدازظهر از ساعت 14:00به بعد. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

80,000 تومان

بدنسازی با مربی سانس صبح
12 جلسه در ماه از صبح تا قبل از ساعت 14:00. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

160,000 تومان

بدنسازی با مربی سانس ویژه
12 جلسه در ماه تایم بعدازظهر از ساعت 14:00به بعد. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

200,000 تومان

بدنسازی سانس صبح
سه ماهه سانس صبح تا قبل ساعت 14:00. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

150,000 تومان

بدنسازی سانس ویژه
12 جلسه در ماه تایم بعدازظهر از ساعت 14:00به بعد. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

200,000 تومان

استخر+بدنسازی
50 جلسه

900,000 تومان

TRX سانس صبح
12 جلسه در ماه از صبح تا قبل از ساعت 14:00. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

150,000 تومان

TRX
12 جلسه در ماه تایم بعدازظهر از ساعت 14:00به بعد. آقایان روزهای فرد. بانوان روزهای زوج. سانس آزاد

180,000 تومان


بررسی

ارتباط از طریق تلفن

20 40 2262 021


خطا

ابتدا وارد حساب كاربري شويد
نظرات

لطفا نظر خودتان را وارد كنيد
انتخاب روش پرداخت

خريد
مبلغ: 2،500 تومان

ميزان اعتبار: 300 تومان